Thứ Hai, 23 Tháng Một, 2023
Home Trọng Quí Thể Hiện

Tác giả: Trọng Quí Thể Hiện

Hồi ký Trần Anh Điền – Tác giả: Trọng Quí Thể Hiện

0
Tác phẩm Hồi ký Trần Anh Điền. “Đổi đời” gồm hai phần: Phần một – Phần Hồi ký, được thể hiện theo lời kể của đồng chí Trần Anh Điền về thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí từ thời niên thiếu đến năm 1976. Phần này có 16 tiểu mục, gồm: Tuổi thơ nhọc nhằn; Tôi may mắn được đi học; Đường đưa tôi đến với cách mạng như là một lẽ tự nhiên; Những ngày lịch sử sang trang; “Đời cách mạng...