Thứ Sáu, 3 Tháng Hai, 2023
Home Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thương Ngư – Tân Di Ổ

0
Còn nhớ hình ảnh của chiếc bóng nương tựa vào nhau bên thành hồ, chiếc cằm của anh xát qua mái tóc của cô, đó là lời thỏ thẻ yêu thương nhất của đôi tình nhân: “Hy Âm, em có một cái tên rất hay. Ai cũng bảo vạn vật trên thế gian hễ đi đến cực điểm thì sẽ trở nên mơ hồ khó để nắm giữ, vô hình vượt hơn hữu hình, câu nói này không phải là vô lý. Cũng giống như anh vậy, sau khi...