RadioPlus.vn – Tư Tới hưu sớm vì nhiều lý do. Qua hai tuần “ngồi chơi xơi nước” bỗng dưng nghe…tù túng và thiếu một cái gì đó, như gần gũi, như không tên. Loay hoay