Truyện đêm khuya – Lâm Chính năm nay đã hai mươi chín tuổi mà vẫn chưa có bạn gái . Xét về học vị , gia đình , ngoại hình đều rất khá . Chỉ