Truyện ngôn tình – Ly Hôn Đi Điện Hạ “Cô để cô dâu của tôi chạy mất, vậy thì cô thay thế cô ấy đi !” Trước hôn lễ, cô từ dâu phụ nhanh