FOLLOW US!
Archive Posts
Latest Posts Published in this Archive

Long Đồ Án Archive

Long Đồ Án – Tập 13 – Ma Chi Điện

RadioPlus.vn – Trong đại viện ở Hồng Anh Trại. Tám nha đầu béo dẫn theo một số hạ nhân chuẩn bị mã xa. Mọi người mang theo rất nhiều đồ, thời gian qua bận rộn

Long đồ án – Tập 12 – Hồng Anh Tà Vũ

Radio Online – Sau khi vụ án Vương Phong kết thúc, Triển Chiêu liền chuẩn bị hành lý đến Hồng Anh Trại. Vốn dĩ, Triển Chiêu muốn xin Bao Đại nhân nghỉ phép, mình cùng

Long đồ án – Tập 11 – Âm Dương Điện Qủy Diện Nhân

RadioPlus.vn – Trong tiết trời tươi đẹp có hạnh hoa dương liễu chiếu rủ lối về, đoàn người Khai Phong Phủ đã ở quá lâu nơi băng thiên tuyết địa cuối cùng cũng về đến

Long đồ án – Tập 10 – Đồ Vân Ánh Tuyết

Radio Online – Sau khi ở Hắc Phong Thành nghỉ ngơi mấy ngày, mọi người lại cùng nhau lên đường, y lời hẹn với Lục Tuyết Nhi mà tới Ánh Tuyết Cung. Đoàn mã xa

Long đồ án – Tập 9 – Bắc Hải Yêu Đế

RadioPlus.vn – Đội ngũ đi tuần của Bao Chửng hùng hùng tráng tráng mà trở lại thành Khai Phong, mọi người đều nhanh chóng chạy vào Hoàng cung. Dĩ nhiên, Bao Đại Nhân cùng Triệu

Long đồ án – Tập 8 – Khôi Cốt Ma Kính

RadioPlus.vn – “Quác quác ~ quác quác” Nơi hoang dã, cành cây cùng bụi cỏ cũng vì thiếu nước mà biến thành một màu vàng khô xơ xác, mấy cây cổ thụ có lẽ đã

Long đò án – Tập 7 – Hoả Phụng Mê Cục

RadioPlus.vn – “Khụ khụ!” Triển Chiêu ho khan một cái, yên lặng kéo lại cánh tay Bạch Ngọc Đường, đem hắn từ trong tay Lâm Dạ Hỏa lôi lại, thuận tiện giúp Bạch Ngọc Đường