Radio Online – Chưa kịp uống xong chén nước, bác sĩ Hoàng đã bảo tôi ngay. “Có anh lên chuyến này, thật may cho vợ chồng em”. “Có chuyện chi vậy?”. Tôi sốt ruột hỏi.