RadioPlus.vn – Cô và Toản vào nhà máy làm việc cùng một ngày. Lúc nhìn thấy cô, Toản như người mất hồn. Ngày ấy, Xaminia trẻ trung, tóc tết bím hai bên đen nhánh, da