FOLLOW US!
Archive Posts
Latest Posts Published in this Archive

con dao Archive

Huyền Thoại Côn Đảo – Bích Thuận

RadioPlus.vn – Viết về “địa ngục trần gian” Côn Đảo – nơi mà thực dân Pháp và Mỹ ngụy đã dựng lên để giam cầm những người hoạt động cách mạng – dễ có đến

Con dao gia truyền

Anh Lập tự nghĩ có lẽ vì trời chưa sáng rõ nên cả ba người không trông thấy con dao, nhưng anh vẫn cho đây là một sự lạ, trước giờ chưa từng xảy