Audio Truyện tình yêu – Vừa leo lên con dốc, chiếc xe của Thiên Dung bỗng dưng khục khặc mấy tiếng rồi tắt dần. Không lẽ hết xăng? Thiên Dung nghiêng đầu nhìn vào