Một Phép Màu Đáng Giá Bao Nhiêu??? Radioplus – Cô bé chỉ cười khi nghe bố mẹ nói chuyện. Cô biết chính xác một phép màu đáng giá bao nhiêu. 1 đô la 11