Nghe đọc truyện đêm khuya – Lão Lơ đang cày ruộng ở cánh đồng gò Gạo bỗng có anh bưu tá xã rẽ xuống ghé vào tai lão thầm thì cái gì đấy mà lão