RadioPlus.vn – Lúc ấy mưa tạm ngừng, song trên mặt đường cái nước còn ngập đến mắt cá chân và chẳng mấy chốc sẽ thấm qua những lỗ thủng ở chỗ đế giầy sửa