Blog radio số 335 – Các bạn thân mến. Có những chuyến đi, có những cuộc gặp gỡ người ta gọi là định mệnh, để rồi ta phải cảm ơn định mệnh ấy vì