Blog Radio Số 04 – Tháng 12 đã gõ cửa từng nhà, chạm đến từng người và làm thổn thức bao tâm hồn đồng điệu. Đã có bao nhiêu áng văn thơ dành tặng riêng