Blog radio – Tình yêu không phải những lời thề non hẹn biển, mà chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày.    Tình yêu không phải đợi đến lúc cậu rảnh