Blogradio.vn – Nếu ta đã đủ vững vàng, cần gì một người dắt tay đi. Nếu ta đã đủ ấm áp, cần gì cái nắm tay thật chặt. Nếu ta đã đủ hạnh phúc,