RadioPlus.vn – Viết về “địa ngục trần gian” Côn Đảo – nơi mà thực dân Pháp và Mỹ ngụy đã dựng lên để giam cầm những người hoạt động cách mạng – dễ có đến