Radioplus.vn – Điều tuyệt nhất của chúng ta – Tuổi thanh xuân bên nhau – With you Tác giả : Bát Nguyệt Trường An Biên tập : Gui Ying, Hỏa Long Quả , Iris