RadioPlus.vn –Ba tập của bộ tiểu thuyết Bão táp Thành Đô mang tên: Chiến tranh – Trăn trở – Bão lửa, thông qua việc mô tả về ba gia đình trí thức cũ ở