FOLLOW US!
Archive Posts
Latest Posts Published in this Archive

bạn và tôi Archive

Cafe âm nhạc 12h – Kỷ niệm bạn và tôi

RadioPlus.vn – Tình bạn chân thành giống như những hạt cát trong lòng bàn tay. Những hạt cát còn ở lại, chính là người bạn ta cần, sẽ ở bên ta dù bất cứ điều

Cafe âm nhạc 12h – Cuộc sống cho bạn cho tôi

RadioPlus.vn – Cho dù chúng ta đã thay đổi và đều tìm được chỗ của mình trên thế giới này, chúng ta đều biết khi lệ rơi và nụ cười lan tỏa trên gương mặt,