RadioPlus.vn – Trăng cuối tháng còn ngang ngọn tre, máy cắt lúa đã gầm. Yè… mè… hè… hè… è. Cửa nhà không đóng, tiếng máy Yamaha nhức tai. Hai Gù trở dậy, bước ra sân