FOLLOW US!

Vành Hoa Tím

RadioPlus.vn – Khai thác đề tài chiến tranh nhưng truyện không viết về những chiến sĩ trực tiếp cầm súng chiến đấu ở mặt trận, mà viết về những nhà khoa học, nhà nghiên cứu thầm lặng làm công việc không kém phần khó khăn, nguy hiểm là tìm kiếm những cây thuốc quí, sản xuất dược liệu phục vụ kịp thời yêu cầu của cuộc kháng chiến….

************

Thu Gọn Nội Dung

FOLLOW US

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.