FOLLOW US!

Người Nữ Y Tá Ở Na – Cua

RadioPlus.vnNa – Cua trong tiếng pháp là một khúc ngoặt của đường giao thông thủy hoặc bộ, chắc do khái niệm ấy người Pháp đã đặt cho một địa danh thuộc huyện Thới Bình tình Cà Mau có một cái tên rất tây Na – Cua. Thực ra cũng khó xác định được cái địa danh ấy nó có danh giới từ đâu…..

———-

Tác giả: Lê Thế Thành

Thu Gọn Nội Dung

FOLLOW US

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.