FOLLOW US!

Long Đồ Án – Tập 13 – Ma Chi Điện

RadioPlus.vn – Trong đại viện ở Hồng Anh Trại.

Tám nha đầu béo dẫn theo một số hạ nhân chuẩn bị mã xa.

Mọi người mang theo rất nhiều đồ, thời gian qua bận rộn tra án nên chưa có đụng tới, vẫn cất trong trại lớn. Lần này tới Ma Cung, mọi người muốn mang theo rất nhiều thứ, đặc biệt là Nhị gia cùng Tam gia của Hãm Không Đảo mang đến rất nhiều đặc sản, muốn đem biếu Ma Cung, cho nên cần sửa sang cẩn thận lại lần nữa.

Đến chợp tối, Tiểu Tứ Tử đi ngang qua viện bị Hỉ Nhi tóm được: “Tiểu Tứ Tử, một xe sách kia thì phải làm sao đây?”

——–
Tác giả: Nhĩ Nhã – Thực hiện: Jenny

Nguồn: đơn vị liên kết 2vblog.com

Thu Gọn Nội Dung

FOLLOW US

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.