FOLLOW US!

Ngày Hôm Qua… Đã Từng – My Life| Nguyễn Mon (Full)

RadioPlus.vn – Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi… và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng… vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký… một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trãi qua trong quá khứ Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí… Vì đôi với tôi nó là hồi ký có thật cho nên tôi sẽ gọi nó là “Ngày Hôm Qua… Đã Từng” hay còn gọi là “My life“.

———-☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆———–

Ngày Hôm Qua… Đã Từng – My Daisy

———————————————–

Tác giả: Nguyễn Mon

Diễn giả: Nho

Thu Gọn Nội Dung

 1. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 1
 2. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 2
 3. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 3
 4. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 4
 5. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 5
 6. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 6
 7. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 7
 8. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 8
 9. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 9
 10. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 10
 11. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 11
 12. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 12
 13. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 13
 14. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 14
 15. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 15
 16. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 16
 17. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 17
 18. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 18
 19. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 19
 20. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 20
 21. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 21
 22. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 22
 23. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 23
 24. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 24
 25. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 25
 26. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 26
 27. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 27
 28. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 28
 29. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 29
 30. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 30
 31. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 31
 32. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 32
 33. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 33
 34. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 34
 35. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 35
 36. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 36
 37. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 37
 38. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 38
 39. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 39
 40. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 40
 41. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 41
 42. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 42
 43. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 43
 44. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 44
 45. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 45
 46. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 46
 47. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 47
 48. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 48
 49. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 49
 50. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 50
 51. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 51
 52. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 52
 53. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 53
 54. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 54
 55. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 55
 56. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 56
 57. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 57
 58. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 58
 59. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 59
 60. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 60
 61. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 61
 62. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 62
 63. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 63
 64. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 64
 65. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 65
 66. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 66
 67. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 67
 68. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 68
 69. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 69
 70. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 70
 71. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 71
 72. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 72
 73. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 73
 74. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 74
 75. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 75
 76. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 76
 77. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 77
 78. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 78
 79. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 79
 80. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 80
 81. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 81
 82. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 82
 83. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 83
 84. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 84
 85. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 85
 86. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 86
 87. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 87
 88. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 88
 89. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 89
 90. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 90
 91. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 91
 92. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 92
 93. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 93
 94. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 94
 95. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 95
 96. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 96
 97. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 97
 98. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 98
 99. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 99
 100. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 100
 101. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 101
 102. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 102
 103. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 103
 104. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 104
 105. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 105
 106. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 106
 107. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 107
 108. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 108
 109. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 109
 110. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 110
 111. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 111
 112. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 112
 113. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 113
 114. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 114
 115. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 115
FOLLOW US
Comments
 1. Madge

  Thanks for linking this recipe, it sounds like something I would deelintfiy like. :)I've got an office HH tonight, a long run scheduled for tomorrow and a get together at Mike's sisters house tomorrow night. I'm looking forward to this weekend!

 2. Khách

  nhạc nền nghe hay quá đi ,, cho mình xin mp3 nhe

 3. Khách

  sao minh nghe thay bé vay nhi

 4. Khách

  Hay lắm nhỏ lâu ùi cv quên ko đọc h dọc tiếp nghe hay

 5. Khách

  Nho ơi còn cháp mới chưa . Hóng cái kết sau 10 năm quá…

 6. Con Sâu

  cái kết buồn quá c Nho ei 🙁

 7. Con Sâu

  cái kết buồn quá c Nho ei :((

 8. Vũ Ngon Trai

  Buồn nhỉ?

 9. lucifer

  hết phần 1 rồi…thế có làm luôn phần 2 không thế nhỏ xênh ơi….

 10. Mc queen

  Sao nghe hay bị lag chị ơi

  • Google Spider

   Cáp quang biển đang bị lỗi bạn ạ 🙁

 11. lucifer

  thích mỗi phần 1 là hay thôi

  • MC - Nho Xenh

   Ơ thế bạn đọc xong phần 2 luôn rồi ờ…? >,<

   • lucifer

    à…mình cũng có tí gọi là theo dõi truyện này….cách bạn đọc rất hay nhé….đôi lúc diễn giả nên thêm tí nhí nhảnh cho hay bạn à

 12. Google Spider

  Chap mới đi nho ơi :)) anh cũng đang hóng

 13. BN

  Tốc độ ra chap chậm quá :((

 14. thuong

  Cũng dc 5 năm rùi a mon nhỉ.k pit chị thy giờ có tin gì chưa?

 15. $had¥

  Truyện hay quá nên mình k đợi đc update audio,đành quay ra đọc và đã đọc hết phần1. Nhưng radioplus update chap nào mới mình vẫn nghe bởi giọng đọc nạn hay quá.

 16. $had¥

  Tuần update 2 lần đc k Nho.chờ đợi mòn mỏi quá

  • MC - Nho Xenh

   Dẫu biết là nên làm vậy nhưng mờ 1 phần của tình yêu là sự đợi chờ mà hehe =]]]

 17. $had¥

  Chap 53 rất cảm xúc.update nhanh lên ad.

 18. $had¥

  Hay quá

 19. MC - Nho Xenh

  Mọi người bỏ qua giọng cười của thanh niên nhà giàu chap. 53 nha~ Nghe lại thấy Nho cười hơi bị lố… :”<

 20. Ken

  Minh thich the loai nay qua di mat. Giong bn doc rat de thuong.

 21. Yến nhi

  Nho ơi.mình xin fb nha bạn ?

 22. khắc

  Giọng mc cute quá .. nghe hoài không chán .. muốn được thấy mặt mc… cho mình xin link facebook đc k

  • MC - Nho Xenh

   biểu tượng chữ F dưới tên mình có nha bạn~ (hình như mình k chèn link vào bình luận dc…:”<)

 23. Mạnh Trần Ngô

  giọng bạn đọc đáng yếu quá à !

 24. huân nguyễn

  Nho đừng như anh mOn nha . 1 năm ra dk 6,7 chap mới ah. Đợi lâu cũng nản lắm..!!!!!

  Ko biết cái kết có hậu ko nữa♤♢●▪●□♢☆¤¤《《》¡¿

 25. Tim lạnh

  Nho đọc truyện cappuchino đi bạn

 26. linh

  nho ơi qua 16-5 rồi s k za chap vay

  • MC - Nho Xenh

   Haiz.. cái con nha đầu, tại sao lại thất hứa cơ chứ…? Thật xấu xa mà… Thật sự xin lỗi bạn… xin lỗi nhiều nhiều… Y3Y

 27. huân nguyễn

  Lâu giữ vậy bạn hứa rồi cơ mà

 28. Mạnh Cường

  Chờ nho lâu quá.mk đọc hết tiêu rồi

 29. huân nguyễn

  Lâu vậy . Chắc bạn bânh thi ah

 30. Hotazu

  Bạn Nho xênh gái ơi, sao mấy hôm nay ko đọc nữa vậy.

  • MC - Nho Xenh

   Mình xin lỗi nhiều nhiều, mình hứa sẽ quay lại sau 2 tuần nữa…

 31. Mạnh Cường

  Nho còn đọc những truyện nào để mk nghe nốt .@

 32. lonely star

  bạn đọc hay lắm. mình bị nghiện cái dọng của bạn rùi.

 33. Sỹ Lâm

  Nho ơi..một tuần có mười mấy phúc hóng mỏi cổ lung ak. 1tối mà tui nghe hết 38chap chua p ui. Truyện còn dài hok Nho. P cho mh xin cái kết yk.. Hj.

  • MC - Nho Xenh

   hề hề, mình lại để bạn phải chờ lâu hơn nữa rồi, mình sẽ quay lại sau 2 tuần nữa nha

 34. Minizy

  Ôi, giọng bạn hay ghê. Nghe thích ơi là thích. <3

  • Nho

   Cám ơn bạn ghê :”> Nghe bạn khen mà thích ơi là thích :3

 35. khanh dang minh

  Cám ơn nhỏ nhé. ..mình o xa xứ lâu rồi ko được nghe giọng đọc hay zay…..?

  • Nho

   =]] cám ơn bạn nhiều, mong bạn mau mau về thăm quê nhà :3

 36. lonely star

  nghe giọng đọc của bạn mình ngủ rất ngon. hehe. cố gắng phát huy nhé bạn

  • Nho

   thật vui khi biết bạn thích :3 mình sẽ cố gắng!!! :”>

 37. Mạnh Cường

  Sao mỗi chap ngắn đi vậy nho?

  • Nho

   mình k biết… 😐 mình cũng thấy lạ…

 38. Khanh dang minh

  Ko có chap 28…. ah nho oi

  • Nho

   thứ 2 chắc chắn sẽ có nha bạn~ :”> lịch của mình chậm nhất là thứ 2 nha~ yêu bợn <3

 39. linh nguyễn

  chờ hơn 1 năm oy ???

  • Nho

   e hèm.. vụ này hông thuộc chuyên môn của mình nên mình cũng hông rõ nữa bạn ui~ :3

 40. linh nguyễn

  chị cho em hỏi chuyện nay vẫn chưa hoàn thành phải không cj

  • Nho

   à… hình như truyện chưa xong á bạn, tác giả còn đang viết quyển 2… (có lẽ vậy) :3

 41. hien

  Chị đọc hay lắm! cho em hỏi làm sao để gửi được giọng đọc của mình hả chị?

  • Nho

   Cám ơn bạn

  • Nho

   Bạn chia sẻ audio của bạn tới RadioPlus.vn bằng cách gửi email đến địa chỉ: radioplus.vn@gmail.com nha~ bước kế tiếp là hóng kết quả nha bạn :”>

 42. Vạn Dặm Phong Sương

  Em đọc hay lắm, cố gắng ra chap nhanh nha. Anh đi làm rồi mà vài ngày lại vào hóng truyện của em 1 lần =))

  • Nho

   oa… mắc cỡ quá (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) cám ơn anh, em sẽ cố gắng~ hự!

 43. Mạnh Cường

  Nhỏ đọc dễ thương thế.

  • Nho

   Cám ơn lời khen của bạn nhiều nhiều nhiều~ (*¯ ³¯*)♡

 44. Nho

  à… quê quá… ko chịu đâu… >,< thật sự xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhiều… :"<

 45. Nho

  để mình chỉnh lại… :”< xin lỗi mọi người, vui quá hóa rồ… :"<

 46. Nhu Anh

  Có thấy chap mới đâu nho ơi ?

 47. Hai Anh

  aaaaaa…chương mới đâu rồi…vẫn 14 chương kìa nho ơi…????

 48. Hoang tung

  Nghe hết ùi muốn nghe tiếp bạn cậu ơi

  • Nho

   *mắt long lanh* Nho sẽ cố gắng… :”< hự! :3

 49. Trai ngheo

  Chi ở trong chaps11 sao o chaps 10 ko gt thiêu toi

  • Nho

   e hèm… cái này thuộc chuyên môn của anh tác giả bạn ạ… =]]

 50. Trai ngheo

  Hay lam nhỏ ko co chaps 11 ak

  • Nho

   hề hề… có rầu nhá bạn, mình sẽ update 2 chap mới mỗi tuần nha~

 51. nhihien

  Nho ơi đọc đại thiếu gia em lạy cậu đi, giọng bạn dễ thương giống nhi cực kì

  • Nho

   Cám ơn bạn vì lời khen… Còn vế kia… “Anh sẽ đợi.. đợi mãi a á a…~ cho tới khi xong truyện này nhá bạn (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡

 52. Meijichan

  Giọng bạn nhẹ nhàng nghe hay quá e_e mau ra chướng mới nha bạn. (*^﹏^*)

  • Nho

   Cám ơn bạn ạ, Dạ mình sẽ ra đều~ :3

 53. Susu

  Nho ơi! Bạn đọc hay lắm. Nếu có thể bạn đọc tác phẩm “Ai là của ai” được không?

  • Nho

   cám ơn bạn đã ủng hộ trang web của tụi mình, hiện mình đang theo 2 truyện dài nên chắc là sau khi hoàn thành 1 trong hay mình sẽ triển thêm truyện mới bạn nhé (─‿‿─)

  • Nho

   cám ơn bạn đã ủng hộ trang web của tụi mình, hiện mình đang theo 2 truyện dài nên chắc là sau khi hoàn thành 1 trong hai mình sẽ triển thêm truyện mới bạn nhé (─‿‿─)

 54. Nho

  Chapter 7 có mấy từ nói bậy, mình cắt bớt rồi~ :”3

 55. Thu thu

  Giong của bạn hay nhẹ nhang bạn đọc truyện tình lãng mạn của trung quốc đi bạn.phục vụ bà con nghiền chuyện

  • Nho

   hì hì cảm ơn bạn… Mình sẽ cố gắng phục vụ bà con… =]]

 56. Tuấn

  Đọc thì hay đó nhưng bỏ chút vị buồn đi nha vs lại miền tây chút i đừng đánh vần nhiều

  • Nho

   mình sẽ rút kinh nghiệm… :”>
   mình sợ nói giọng nam quá thì người bắc sẽ khó hiểu…
   Cơ mà cám ơn bạn đã góp ý <3

 57. pipi

  mình có dc quyền yêu cầu truyện ko? mình thích một truyện và thích chất giọng của nho.

  • Nho

   rất hân hạnh =)) nếu truyện chưa có trên web thì mình sẽ triển~ (sẽ) =]]

 58. Nho

  *Cuối tuần, Tết… mình nhầm :”<

 59. cucumbers

  Lịch up thế nào vậy bạn

  • Nho

   Mỗi cuối tuần sẽ ra 2 chap mới nha bạn =]]
   Cám ơn bạn đã đó nhận bài thu của mình~
   Cuối tết ấn cúng nha bạn <3

 60. Hoàng mạnh tú

  bao lâu ra một tập v nho … :)) … mình hóng .. nhờ hoài cuối cùng có người đọc ,, thank bạn nhé :))

  • Nho

   Theo dự định thì mình sẽ ra 2 chap vào mỗi cuối tuần nhá bạn :3

 61. meodangyeu

  year year hay lắm cj gái cj gái up bài mới mà ko rủ cj em nên coi

  • Nho

   :”> em up có rủ chị lên xem đâu… >,< nãy giờ mò mới thấy đây này… :3

 62. Hoàng mạnh tú

  hay lắm.. giọng đọc khá chất … cố gắng đọc hết nha bạn mình sẽ theo dõi đến hết truyện …. good luck ^^

  • Nho

   Thay mặt diễn giả (mình), người post bài (mình), người đọc comment (mình) chân thành cảm ơn bạn :”>
   Mong bạn có những phút giây thật vui vẻ ^3^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.